PERSONVERN

PERSONVERNSPOLITIK MØT MEG DER B.V

Denne personvernerklæringen gjelder for personopplysningene som Meet Me There B.V. ("Meet Me There) behandles via nettstedet www.meet-me-there.nl ("nettstedet").

I denne personvernerklæringen forteller vi deg blant annet hvilke personopplysninger vi samler inn og bruker og til hvilke formål. Jeg vil forklare hvilke rettigheter du har.

Vi behandler personopplysningene dine nøye og i samsvar med den generelle databeskyttelsesforordningen ('GDPR'). Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen nøye og ta vare på en kopi av den for din egen administrasjon.

1. BEHANDLINGSKONTROLL
Organisasjonen som er ansvarlig for å behandle personopplysningene er:

Meet Me There B.V.

Vi er lokalisert på Singel 260 1016AB Amsterdam,

Vårt registreringsnummer hos Handelskammeret er: 88323374


Hvis du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger, kan du kontakte oss på: customerservicemmt@gmail.com.


2. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI?
Vi behandler personopplysninger på nettsiden vår. For eksempel, når du surfer på nettstedet vårt, oppretter en konto, legger inn en bestilling eller legger igjen en anmeldelse. Eksempler på personopplysninger som vi behandler er: e-postadresse, navn og adressedetaljer, telefonnummer, bilde eller video og IP-adresse.

 

3. FORMÅL OG GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
Nedenfor finner du en oversikt over formålene vi behandler personopplysninger for. Det er alltid angitt hva som er det legitime grunnlaget for å behandle disse opplysningene. De viktigste grunnlagene vi behandler personopplysninger for er:


- behandling som er nødvendig for gjennomføringen av avtalen du er part i;

- behandling som er nødvendig for å ivareta våre legitime interesser;

- behandling som er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt.

Kontodetaljer: bestille produkter

Hvis du ønsker å legge inn en bestilling på vår nettside, må du først opprette en konto.

I kontoen din behandler vi din e-postadresse, navn, adressedetaljer og telefonnummer.

Når du legger inn en bestilling, vil navn og adresseopplysninger som er oppgitt på kontoen din automatisk behandles i bestillingen din.

Behandlingen av disse personopplysningene er nødvendig for gjennomføringen av vår avtale om oppgjør og levering av produktene du har bestilt.

Adgangskontroll

Din e-postadresse, sammen med passordet (påloggingskoden) sendt av oss, brukes som tilgangskontroll til din konto. Denne behandlingen av personopplysninger er derfor nødvendig for å fremme vår legitime interesse i å bekjempe misbruk av kontoen din.

Legger ut anmeldelser

Vi liker å høre fra våre kunder om de er fornøyde med produktene våre. Etter at bestillingen er levert, vil vi sende en e-post til e-postadressen din og spørre om du vil legge inn en anmeldelse.


Hvis du bestemmer deg for å legge inn en anmeldelse på nettstedet vårt, vil fornavnet ditt bli nevnt i anmeldelsen. Du kan også laste opp et bilde eller en video med anmeldelsen. Dette bildematerialet vil også bli publisert på vår nettside.


Behandling av personopplysninger er nødvendig for gjennomføring av avtalen vår.

Generell kontakt

Vi kan også bruke din e-postadresse og telefonnummer for å kontakte deg. For eksempel om bestillingen din, for å gi informasjonen du ba om eller for å håndtere spørsmålet og/eller klagen. Denne behandlingen er nødvendig for gjennomføringen av vår avtale og/eller for å ivareta vår legitime interesse i å opprettholde kontakt med våre relasjoner.Forskning på bruk av nettsider

Din IP-adresse og informasjon fra informasjonskapsler kan brukes til å kompilere nettbasert bruksstatistikk (på et aggregert og anonymt nivå), for å analysere søke- og surfeatferd og for å få et bedre bilde av bruken av nettstedet. Det er ikke mulig å identifisere besøkende eller brukere basert på denne informasjonen, alle data blir umiddelbart anonymisert.


Denne behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å forfølge vår legitime interesse i å analysere og optimalisere rekkevidden og effektiviteten til nettstedet vårt.

Lover og forskrifter

Til slutt bruker vi dine personopplysninger for å overholde gjeldende lover og forskrifter. For eksempel innen skattelovgivning eller lovgivning innen e-postmarkedsføring. I denne sammenhengen lagrer vi for eksempel dine faktura-/kjøpsdetaljer eller ditt samtykke og e-postadresse for e-postmarkedsføring. Disse behandlingsoperasjonene er derfor nødvendige for å overholde en juridisk forpliktelse.

 

4. LAGRINGSTID
Vi behandler ikke personopplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for formålet som disse opplysningene behandles for.

Kontoinformasjon

Hvis du ikke har brukt kontoen din eller kjøpt produkter fra oss på annen måte i en periode på 24 måneder, vil vi slette kontoen din med dine personopplysninger.


Du har alltid rett til å slette kontoen din. Dette kan du gjøre ved å logge inn og slette den eller ved å sende en e-post til klantenservicemmt@gmail.com Vi sletter da kontoen din.

Bestillingsdetaljer og fakturaer

Informasjonen om de bestilte produktene (inkludert fakturaer) lagres automatisk i vår administrasjon. Vi lagrer disse dataene hvis og så lenge det er nødvendig for å overholde vår juridiske forpliktelse i henhold til for eksempel skattelovgivningen (7 år).

Nyhetsbrev på e-post

Hvis du har gitt tillatelse til å motta nyhetsbrevet vårt på e-post, eller ikke har benyttet deg av fravalgsalternativet, vil vi uansett behandle de tilknyttede personopplysningene til du trekker tilbake samtykket ditt. Du har alltid rett til å trekke tilbake samtykket.

Generell

Til slutt, hvis vi ikke lenger trenger å behandle personopplysningene av grunnen som er angitt ovenfor, vil vi ødelegge og/eller anonymisere personopplysningene, med mindre vi (i) er pålagt å gjøre det ved lov eller forskrift (for eksempel i henhold til skattelovgivningen) eller (ii) er tvunget til å beholde visse personopplysninger i en lengre periode på grunn av bevisplikt (for eksempel innen e-postmarkedsføring). I så fall vil bare personopplysningene som er spesifikt nødvendige for det formålet bli oppbevart i den gjeldende oppbevaringsperioden.LEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL TREDJEPART
Vi gir ikke dine personopplysninger til tredjeparter, med mindre (i) loven krever at vi gjør det eller (ii) vi må gi personopplysningene til en databehandler. Se nedenfor:


Prosessorer

Vi kan bruke andre tjenesteleverandører for levering av bestillingen din, behandling av betalingen din, hosting av nettstedet vårt eller andre tjenester knyttet til for eksempel bestilling av produktene våre eller bruken av nettstedet vårt. For eksempel leverandøren av de bestilte produktene, betalingstjenesteleverandøren, vertsleverandøren av Nettstedet Disse leverandørene (såkalte 'behandlere') behandler personopplysningene utelukkende på våre vegne. Vi har inngått en behandlingsavtale med prosessorene der prosessoren er forpliktet til å overholde alle forpliktelser i henhold til GDPR og denne personvernerklæringen. Vi er og vil alltid være ansvarlige for disse prosessene.


For spørsmål om disse prosessorene kan du kontakte vår personvernansvarlig på klantenservicemmt@gmail.com.

 

6. SIKKERHETSTILTAK
Vi har tatt passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger. Dette beskytter dine personopplysninger mot tap eller enhver form for ulovlig eller uautorisert behandling og mot utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade.
De tekniske sikkerhetstiltakene inkluderer bruk av sikker socket layer (SSL) / Transport layer security (TLS) kryptering eller andre former for kryptering, krypterte passord – servere beskyttet av avansert brannmur. De organisatoriske tiltakene inkluderer for eksempel at kun autoriserte ansatte har lov til å se dine data. Disse ansatte har kun tilgang til dine personopplysninger i den grad det er nødvendig for å utføre sine oppgaver.

7. DINE RETTIGHETER
Du kan sende inn en forespørsel om å se, innhente, korrigere, begrense eller slette dine personopplysninger når som helst via vår e-postadresse klantenservicemmt@gmail.com. Vi vil alltid behandle forespørselen din uten forsinkelser og informere deg, uansett innen en måned etter mottak av forespørselen, om utfallet av forespørselen. Hvis vi ikke kan etterkomme forespørselen din, vil vi alltid forklare dette nærmere. Hvis vi innvilger forespørselen din om å innhente dine personopplysninger, vil vi gjøre personopplysningene tilgjengelige for deg eller en tredjepart utpekt av deg i et standardformat som bestemmes av oss.

Du kan alltid trekke tilbake ditt samtykke og/eller motsette deg (videre) behandling av dine personopplysninger. Dette kan du gjøre ved å kontakte oss via e-postadressen customerservicemmt@gmail.com. Vi vil behandle forespørselen din uten forsinkelser, uansett innen én måned, og slette de relevante personopplysningene, med mindre vi blir tvunget til å beholde de relevante personopplysningene i en lengre periode basert på tvingende legitime grunner eller en juridisk forpliktelse. Hvis det er tilfelle, vil vi informere deg om dette og begrunne avgjørelsen vår.

Hvis du har noen klager på måten vi behandler dine personopplysninger på eller håndterer dine forespørsler, kan du også kontakte oss via e-post customerservicemmt@gmail.com. Hvis dette ikke fører til en løsning, kan du selvfølgelig alltid bruke din rett til å sende inn en klage til den nederlandske datatilsynet (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) eller anke til den kompetente domstolen.

Eventuelle andre spørsmål eller kommentarer om denne personvernerklæringen kan rettes til vår kundeservice (klantenservicemmt@gmail.com)

8. OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER
Ettersom Meet Me There fortsetter å vokse og utvikle seg, kan en eller flere deler eller eiendeler av selskapet vårt overføres til en tredjepart. Som en del av denne overføringen vil alle (personlige) data til våre kunder også bli overført til denne tredjeparten. Hvis denne situasjonen oppstår, vil vi informere deg i tide via nettstedet. Dersom du ikke samtykker i denne overføringen, kan du selvfølgelig alltid be om at personopplysningene slettes.

9. ENDRINGER
Denne personvernerklæringen kan endres. Hvis vi gjør endringer, vil vi kunngjøre den endrede versjonen på nettsiden eller via e-post minst en måned før den trer i kraft. Vi anbefaler deg å lese personvernreglene regelmessig. Dersom du ikke er enig i endringene, kan du alltid slette kontoen din og dermed si opp avtalen.

Amsterdam, mars 2023