GENERELLE BETINGELSER

GENERELLE BETINGELSER MEET ME THERE B.V.


Generell
1. Meet Me There B.V. er lokalisert på Singel 260, 1016AB i Amsterdam. Chamber of Commerce nummer 88323374, e-postadresse customerservicemmt@gmail.com ("Møt meg der" eller "vi").
2. Meet Me There selger klær, smykker og tilbehør ("Produktene") gjennom sin nettbutikk www.meet-me-there.nl (eller andre nettsider som vi driver, sammen "Nettsiden") og gjennom fysiske butikker.
3. Disse generelle vilkårene og betingelsene (inkludert alle dokumenter det refereres til her og eventuelle andre spesielle vilkår og betingelser bekreftet av oss skriftlig, sammen "Vilkår og betingelser") gjelder for alle tilbud fra Meet Me There og alle avtaler mellom Meet Me There og kjøper («Kjøper» eller «deg»).
4. Vennligst les disse vilkårene nøye før du legger inn en bestilling av produkter på nettstedet. Ved å legge inn en bestilling godtar du automatisk og er bundet av disse vilkårene. Hvis du har spørsmål, vennligst kontakt vår kundeservice på customerservicemmt@gmail.com før du legger inn en bestilling.

Bestillinger
1. Alt som Meet Me There tilbyr på Nettstedet eller i dets butikker er uforpliktende og Meet Me There kan justere eller trekke tilbake tilbudet når som helst.
2. En avtale inngås så snart Meet Me There har bekreftet bestillingen din skriftlig (via e-post). Hvis du ikke har mottatt bekreftelse innen 24 timer etter bestillingen, vennligst kontakt vår kundeservice.
3. Meet Me There kan kansellere en bekreftet bestilling før den sendes, for eksempel hvis den ikke kan godkjenne betaling, hvis Meet Me There fortsatt skylder penger fra deg, hvis prisen er feil (i så fall kan du fortsatt returnere produktet for riktig pris), hvis det er fraktrestriksjoner på et bestemt produkt, hvis det bestilte produktet er utsolgt eller ikke oppfyller våre kvalitetsstandarder og trekkes tilbake. Meet Me There vil informere deg via e-post. Hvis Meet Me There ikke kan kontakte deg, vil bestillingen automatisk bli kansellert.
4. Meet Me There er ikke forpliktet til å selge Produktene for tilbudt pris dersom Kjøper må forstå at den prisen er feil eller inneholder en klar feil.
5. Hvis produktene ikke lenger er tilgjengelige, enten etter at vi har bekreftet bestillingen din eller ikke, vil vi gi deg beskjed. Du kan velge å bestille et annet produkt via nettstedet vårt eller kansellere bestillingen. Eventuelle betalinger vil bli refundert ved avbestilling.
6. Ved å legge inn en bestilling bekrefter du at informasjonen du gir er fullstendig og korrekt; og at du er 16 år eller eldre eller på annen måte har tillatelse fra foreldre/foresatte.
7. Dersom Kjøper ved et uhell har mottatt flere Produkter enn det som ble bestilt, vil Kjøper rapportere dette til Meet Me There på e-post og returnere tilleggsproduktene til Meet Me There for egen regning.

Priser og betaling
1. Alle priser er i euro og inkluderer 21 % mva.
2. Betaling skjer via betalingsprosessen på nettsiden. Klarna krever inn betaling fra Kjøper. Dersom kjøperen betaler Klarna for sent, vil eventuelle ekstrakostnader som påløper Klarna bæres av kjøperen. Hvis kjøperen returnerer et produkt for å møte meg der, må han først betale for produktet til Klarna og etter aksept av det returnerte produktet av Meet Me There, vil beløpet som er betalt, bli refundert.
3. For å bruke Klarna må du være minst 18 år gammel. Hvis kjøperen er under 18 år, må han/hun ha tillatelse fra foreldre eller foresatte.
4. Alle kreditt- og debetkortinnehavere er underlagt gyldighetskontroller og autorisasjon fra kortutsteder. Hvis kortutstederen nekter betaling, kan Meet Me There nekte bestillingen din.
5. Eventuelle fraktkostnader er oppført på nettstedet og dekkes av kjøperen.

 

Levering, mangler og ansvar

1. Meet Me There leverer produktene til leverings- eller leveringsadressen du spesifiserte da du la inn bestillingen. Produktene anses å ha blitt levert når de er akseptert av eller på dine vegne på leveringsadressen. Hvis vi, til tross for vår rimelige innsats, ikke er i stand til å levere produktene til deg og vi ikke kan kontakte deg, kansellerer vi bestillingen.
2. Produkter som du henter i en Meet Me There-butikk regnes som levert når du henter dem der.
3. Vi tar sikte på å levere produktene innen 3 - 5 virkedager etter aksept av bestillingen. Leveringstider er anslag og kan ikke garanteres. Meet Me There kan også levere bestillinger i deler.
4. Dersom en bestilling er signert, betyr dette at Produktet er levert til Kjøper. Dersom Kjøper likevel ikke har mottatt Produktet, ligger bevisbyrden hos Kjøper.
5. Vi er juridisk forpliktet til å levere produktene i henhold til avtalen. Du må inspisere Produktene for mangler så snart som mulig etter levering og helst informere oss om eventuelle mangler ved Produktene innen syv (7) dager etter levering, slik at vi kan rette et krav mot transportøren om nødvendig. Du må varsle oss så snart som mulig, men uansett innen tretti (30) dager etter at du mottar produktet, hvis produktet har noen defekter og sende oss bilder av defektene. Defekte produkter kan returneres som beskrevet i artikkel 5.
6. Vi gjør vårt beste for å vise produktene på nettstedet så nøyaktig som mulig. Vi kan imidlertid ikke garantere at bildene av produktene er en nøyaktig representasjon av de faktiske produktene, blant annet på grunn av de tekniske forskjellene i skjermer eller skjermer du bruker. Alle spesifikasjoner, tegninger og størrelsesdata er kun omtrentlige.
7.  Meet Me Theres ansvar er begrenset til forpliktelsene og produktansvaret angitt i disse vilkårene og betingelsene. Ethvert annet ansvar for Meet Me There er uttrykkelig ekskludert, med mindre skaden er et resultat av forsett eller grov uaktsomhet fra Meet Me Theres side.

 

Avbestillings- og returpolicy
1. Du kan returnere produkter bestilt via nettstedet innen tretti (30) dager etter mottak, uavhengig av årsaken. Du må be om et returskjema via nettstedet og returnere produktene til oss i posten senest fjorten (14) dager etter returforespørselen, for egen regning og ansvar. Nettbestillinger kan ikke returneres i butikk.
2. I løpet av denne tretti (30) dagers perioden vil du håndtere produktet med forsiktighet og vil bare pakke ut og prøve det i den grad det er nødvendig for å avgjøre om du vil beholde det. Hvis du ønsker å returnere et produkt, må dette gjøres i originalemballasjen, inkludert etiketter og alt tilhørende materiale. Produktet må også være ubrukt og i original stand. Hvis vi mottar produktet fra deg i skadet tilstand, er du ansvarlig for skaden på produktet, og vi vil ikke refundere noen kompensasjon for det returnerte produktet. Hvis bestillingen din inkluderte et gratis produkt/gave, må du returnere det sammen med produktet som skal returneres.
3. Vi er ikke ansvarlige og/eller ansvarlige for produkter som du ved et uhell eller feilaktig returnerer til oss. Disse produktene vil ikke bli lagret og vil ikke bli returnert til deg.
4. Etter at vi har mottatt returforespørselen din, vil vi refundere kjøpesummen og de første leveringskostnadene (hvis aktuelt) så snart som mulig, men uansett innen fjorten (14) dager.
5. Du kan kjøpe en fraktetikett for returen via vår returpolicy på nettstedet. Kjøper er ansvarlig for returfrakt og bærer risikoen for Produktet inntil det leveres tilbake til Meet Me There. Dersom returforsendelsen av en eller annen grunn ikke ankommer Meet Me There, må Kjøper selv avtale dette med avsender.

Force majeur
1. Meet Me There er ikke ansvarlig for svikt eller forsinkelse i ytelsen som følge av force majeure. Force majeure betyr enhver omstendighet utenfor Meet Me Theres kontroll, slik som streik, lockout eller industrielle konflikter eller forstyrrelser, sivile forstyrrelser, handlinger fra tredjeparter, kriger, opptøyer, blokader, lynnedslag, brann, storm, flammer, eksplosjoner, epidemier og pandemier og relaterte forskrifter eller myndighetstiltak, manglende evne til å innhente eller opprettholde nødvendige samtykker eller tillatelser, og overholdelse av alle lovbestemmelser, myndighetstiltak, reguleringer eller retningslinjer, uavhengig av om de senere anses som ugyldige.
2. I tilfelle force majeure vil Meet Me There gi deg beskjed så snart som rimelig mulig. Både Meet Me There og du kan si opp avtalen dersom force majeure-situasjonen varer lenger enn 21 (tjueen) dager. Meet Me There vil da refundere alle betalinger som allerede er utført for produkter som ennå ikke er levert.Konto, personopplysninger og personvern
1. Når du legger inn en bestilling for produktene våre, kan det hende du må opprette en konto hos Meet Me There. For å åpne en konto må du oppgi visse personlige opplysninger. Du er ansvarlig for sikkerheten og riktig bruk av passordet ditt for kontoen din hos Meet Me There. Du må også holde dette passordet konfidensielt. Hvis du mener at kontoen din blir misbrukt, vennligst kontakt vår kundeservice umiddelbart.
2. Meet Me There vil behandle dataene dine i samsvar med personvernreglene. Vennligst les personvernerklæringen nøye. Ved å legge inn en bestilling eller bruke nettstedet godtar du lagring og behandling av dataene dine, og du bekrefter at dataene du oppgir er korrekte og fullstendige.
3. Ved å akseptere disse vilkårene gir du oss tillatelse til å sende vårt nyhetsbrev og tilbud til deg via e-post. Du kan alltid melde deg av våre tilbud og vårt nyhetsbrev ved å klikke på lenken i den aktuelle e-posten. Meet Me There kan også slutte å sende deg tilbud eller nyhetsbrev når som helst på eget initiativ.

 

Immaterielle rettigheter
1. Alle immaterielle rettigheter på nettstedet, dets innhold (inkludert tekst, design, layout, bilder og videoer), Meet Me There's-produkter, merkevarer og handelsnavn tilhører Meet Me There.
2. Du kan bruke nettstedet og informasjonen som er gitt på det til din egen personlige bruk (inkludert utskrift og (digitalt) lagring for senere konsultasjon). Enhver annen bruk (som kopiering, redistribuering eller lagring av innholdet eller deler av det til et annet nettsted, innramming, hyper- eller dyplenker til et annet nettsted) er forbudt uten vår uttrykkelige skriftlige tillatelse.

Avslutning
Både Meet Me There og du kan si opp avtalen (som også inkluderer oppløsning) hvis:

1. det er begjært betalingsstans eller konkurs overfor den annen part;
2. betalingsstans eller konkurs er gitt til den andre parten;
3. loven om gjeldssanering av fysiske personer gjelder for deg;
4. eller  den andre parten unnlater å oppfylle sine forpliktelser etter avtalen og har ikke utbedret denne mangelen innen 14 (fjorten) dager etter skriftlig melding.

Diverse
1. Meet Me There kan endre disse vilkårene når som helst. Ved å legge inn en bestilling godtar du at den siste versjonen av disse vilkårene gjelder for bestillingen din.
2. Enhver variasjon fra vilkårene i avtalen (inkludert disse vilkårene) må være skriftlig og signert av begge parter.
3. Referanser til begrepet "skriftlig" inkluderer e-post med mindre annet er oppgitt.
4. Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene er ugyldige eller ikke kan håndheves, vil denne bestemmelsen bli erstattet av en gyldig bestemmelse, og de resterende bestemmelsene i disse vilkårene forblir i kraft.
5. Unnlatelse av å håndheve noen del av disse vilkårene skal ikke utgjøre en fraskrivelse, og enhver fraskrivelse må alltid være uttrykkelig og skriftlig.
6. Eventuelle (generelle) vilkår og betingelser for deg og/eller en tredjepart er uttrykkelig avvist og gjelder ikke avtalen mellom Meet Me There og deg.
7. Hvis du ønsker å kontakte oss, kan du gjøre det via kundeservice på klantenservicemmt@gmail.com

 

Gjeldende lov, kompetent domstol
1. Nederlandsk lov gjelder for disse vilkårene og betingelsene, alle avtaler inngått mellom Meet Me There og kjøperen og alle tvister knyttet til dette. Konfliktreglene i nederlandsk internasjonal privatrett og anvendeligheten av FNs konvensjon om kontrakter for internasjonale kjøp av varer (Wienkonvensjonen av 11. april 1980) er uttrykkelig utelukket.
2. Hvis du bor i EU, vil domstolen i Amsterdam (Nederland) ha eksklusiv jurisdiksjon over alle tvister som oppstår fra, eller relatert til, disse vilkårene og våre avtaler. Hvis en forbrukerkjøper ønsker å sende tvisten til en annen kompetent nederlandsk domstol, vil denne forbrukeren informere Meet Me There skriftlig om dette innen en (1) måned etter at Meet Me There har informert forbrukerkjøperen om at den ønsker å påberope seg denne rettigheten. , i motsatt fall vil den kompetente domstolen i Amsterdam, Nederland, ha eksklusiv jurisdiksjon.
3. Hvis du bor utenfor EU, vil alle tvister som oppstår fra eller relatert til vilkårene og betingelsene eller eventuelle avtaler inngått mellom Meet Me There og du bli endelig avgjort ved voldgift i samsvar med voldgiftsreglene til det nederlandske voldgiftsinstituttet. Voldgiftsretten består av én voldgiftsdommer. Stedet for voldgift er Amsterdam, Nederland. Språket i voldgiftssaken er nederlandsk, med mindre du foretrekker engelsk. Tvisten vil bli avgjort i henhold til nederlandsk lov. Denne klausulen begrenser ikke Meet Me Theres rett til å innlede søksmål mot deg i et hvilket som helst annet territorium, og den forhindrer heller ikke Meet Me There fra å søke om midlertidig rettssak for den kompetente domstolen i Amsterdam, Nederland.


Meet Me There B.V.

februar 2023 ©