SEKRETESSPOLICY MÖT MIG DÄR BV

Denna integritetspolicy gäller de personuppgifter som Meet Me There BV ("Meet Me There) behandlar via sin webbplats www.meet-me-there.nl ("Webbplatsen").

I denna integritetspolicy berättar vi bland annat vilka personuppgifter vi samlar in och använder och för vilka ändamål. Jag ska förklara vilka rättigheter du har.

Vi behandlar dina personuppgifter noggrant och i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (' GDPR') . Vi råder dig att läsa integritetspolicyn noggrant och behålla en kopia av den för din egen administration.

 1. BEHANDLINGSSTYRNING

Organisationen som ansvarar för behandlingen av personuppgifterna är:

Meet Me There BV

Vi finns på Singel 260 1016AB Amsterdam,

Vårt registreringsnummer hos Handelskammaren är: 88323374


Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss på: customerservicemmt@gmail.com .


 1. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

Vi behandlar personuppgifter på vår webbplats. Till exempel när du surfar på vår webbplats, skapar ett konto, gör en beställning eller lämnar en recension. Exempel på personuppgifter som vi behandlar är: e-postadress, namn och adressuppgifter, telefonnummer, foto eller video samt IP-adress.


 1. SYFTE OCH GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
  Nedan hittar du en översikt över de ändamål för vilka vi behandlar personuppgifter. Det anges alltid vad den legitima grunden är för att behandla dessa uppgifter. De viktigaste grunderna för vilka vi behandlar personuppgifter är:

- behandling som är nödvändig för genomförandet av det avtal som du är part i;

- behandling som är nödvändig för att utöva våra legitima intressen;

- behandling som är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi är föremål för.

Kontoinformation: beställa produkter

Om du vill göra en beställning på vår webbplats måste du först skapa ett konto.

I ditt konto behandlar vi din e-postadress, namn, adressuppgifter och telefonnummer .

När du gör en beställning kommer namn- och adressuppgifterna som anges på ditt konto att behandlas automatiskt i din beställning.

Behandlingen av dessa personuppgifter är nödvändig för genomförandet av vårt avtal om avräkning och leverans av de produkter du beställt.

Åtkomstkontroll

Din e-postadress, tillsammans med lösenordet (inloggningskoden) som vi skickat, används som åtkomstkontroll till ditt konto. Denna behandling av personuppgifter är därför nödvändig för att främja vårt legitima intresse av att bekämpa missbruk av ditt konto.

Lägger ut recensioner

Vi tycker om att höra från våra kunder om de är nöjda med våra produkter. Efter att beställningen har levererats kommer vi att skicka ett mail till din e-postadress och fråga om du vill skriva en recension.


Om du bestämmer dig för att publicera en recension på vår webbplats kommer ditt förnamn att nämnas i recensionen. Du kan också ladda upp ett foto eller en video med recensionen. Detta bildmaterial kommer även att publiceras på vår hemsida.

  

Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att vårt avtal ska kunna genomföras.

Allmän kontakt

Vi kan också använda din e-postadress och ditt telefonnummer för att kontakta dig. Till exempel om din beställning, för att tillhandahålla den information du begärt eller för att hantera din fråga och/eller klagomål. Denna behandling är nödvändig för att genomföra vårt avtal och/eller för att utöva vårt berättigade intresse av att upprätthålla kontakt med våra relationer.

 

Forskning om webbplatsanvändning

Din IP-adress och information från cookies kan användas för att sammanställa onlineanvändningsstatistik (på en aggregerad och anonym nivå), för att analysera sök- och surfbeteende och för att få en bättre bild av användningen av webbplatsen. Det är inte möjligt att identifiera besökare eller användare baserat på denna information, all data anonymiseras omedelbart.


Denna behandling av personuppgifter är nödvändig för att fullfölja vårt berättigade intresse av att analysera och optimera vår webbplatss räckvidd och effektivitet.

Lagar och förordningar

Slutligen använder vi dina personuppgifter för att följa tillämpliga lagar och förordningar. Till exempel inom området skattelagstiftning eller lagstiftning inom området e-postmarknadsföring. I detta sammanhang lagrar vi till exempel dina faktura-/köpuppgifter eller ditt samtycke och e-postadress för e-postmarknadsföring. Dessa behandlingar är därför nödvändiga för att uppfylla en rättslig skyldighet.


 1. LAGRINGSTID

Vi behandlar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för det ändamål för vilket dessa uppgifter behandlas.

Kontoinformation

Om du inte har använt ditt konto eller köpt produkter från oss på annat sätt under en period av 24 månader kommer vi att radera ditt konto med dina personuppgifter.


Du har alltid rätt att radera ditt konto. Du kan göra detta genom att logga in och ta bort det eller genom att skicka ett mail till klantenservicemmt@gmail.com Vi raderar då ditt konto.

Beställningsuppgifter och fakturor

Informationen om de beställda produkterna (inklusive fakturor) lagras automatiskt i vår administration. Vi lagrar dessa uppgifter om och så länge det är nödvändigt för att uppfylla vår rättsliga skyldighet enligt till exempel skattelagstiftning (7 år).

E-posta nyhetsbrev

Om du har gett tillåtelse att ta emot vårt nyhetsbrev via e-post, eller inte har använt alternativet att välja bort, kommer vi i alla fall att behandla tillhörande personuppgifter tills du återkallar ditt samtycke. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke.

Allmän

Slutligen, om vi inte längre behöver behandla personuppgifterna av det skäl som anges ovan, kommer vi att förstöra och/eller anonymisera personuppgifterna, såvida vi (i) inte är skyldiga att göra det enligt lag eller förordning (till exempel enligt skattelagstiftning) eller (ii) tvingas behålla vissa personuppgifter under en längre period på grund av bevisskyldighet (till exempel inom området e-postmarknadsföring). I så fall kommer endast de personuppgifter som är specifikt nödvändiga för det ändamålet att bevaras under den tillämpliga lagringsperioden. 1. TILLHANDAHÅLLANDE AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART

Vi tillhandahåller inte dina personuppgifter till tredje part, såvida inte (i) lagen kräver att vi gör det eller (ii) vi måste tillhandahålla personuppgifterna till en processor. Se nedan:


Processorer

Vi kan använda andra tjänsteleverantörer för leverans av din beställning, bearbetning av din betalning, värd för vår webbplats eller andra tjänster relaterade till till exempel beställning av våra produkter eller användning av vår webbplats. Till exempel leverantören av de beställda produkterna, betaltjänstleverantören, webbhotellets webbhotell Dessa leverantörer (så kallade "behandlare") behandlar personuppgifterna uteslutande för vår räkning. Vi har slutit ett behandlingsavtal med processorerna där processorn är skyldig att följa alla skyldigheter enligt GDPR och denna integritetspolicy. Men vi är och kommer alltid att förbli ansvariga för dessa processer.


För frågor om dessa processorer kan du kontakta vår integritetsansvarig på customerservicemmt@gmail.com.


 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER
  Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Detta skyddar dina personuppgifter mot förlust eller någon form av olaglig eller obehörig behandling och mot oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada.

De tekniska säkerhetsåtgärderna inkluderar användning av säker socket layer (SSL) / Transport Layer Security (TLS) kryptering eller andra former av kryptering, Krypterade lösenord – servrar skyddade av avancerad brandvägg. De organisatoriska åtgärderna innefattar till exempel att endast behöriga medarbetare får se dina uppgifter. Dessa anställda har endast tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att utföra sina uppgifter.

 1. DINA RÄTTIGHETER
  Du kan skicka in en begäran om att se, erhålla, korrigera, begränsa eller radera dina personuppgifter när som helst via vår e-postadress klantenservicemmt@gmail.com Vi kommer alltid att behandla din begäran utan dröjsmål och informera dig, i alla fall inom en månad från mottagandet av begäran, om resultatet av begäran. Om vi ​​inte kan efterkomma din begäran kommer vi alltid att förklara detta mer i detalj. Om vi ​​beviljar din begäran om att få dina personuppgifter kommer vi att göra personuppgifterna tillgängliga för dig eller för en tredje part som du utsett i ett standardformat som vi bestämmer.

Du kan alltid återkalla ditt samtycke och/eller invända mot (vidare) behandling av dina personuppgifter. Du kan göra detta genom att kontakta oss via e-postadressen klantenservicemmt@gmail.com. Vi kommer att behandla din begäran utan dröjsmål, i alla fall inom en månad, och radera relevanta personuppgifter, såvida vi inte tvingas behålla de relevanta personuppgifterna under en längre period baserat på tvingande legitima skäl eller en rättslig skyldighet. Om så är fallet kommer vi att informera dig om detta och motivera vårt beslut.

Om du har några klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter eller hanterar dina förfrågningar kan du också kontakta oss via e-post customerservicemmt@gmail.com . Om detta inte leder till en lösning kan du naturligtvis alltid utöva din rätt att lämna in ett klagomål till den nederländska dataskyddsmyndigheten (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) eller överklaga till behörig domstol.

Alla andra frågor eller kommentarer om denna integritetspolicy kan ställas till vår kundtjänst ( klantenservicemmt@gmail.com)

 1. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

När Meet Me There fortsätter att växa och utvecklas kan en eller flera delar eller tillgångar i vårt företag överföras till en tredje part. Som en del av denna överföring kommer alla (personliga) uppgifter om våra kunder också att överföras till denna tredje part. Om denna situation uppstår kommer vi att informera dig i god tid via webbplatsen. Om du inte samtycker till denna överföring kan du självklart alltid begära att personuppgifterna raderas.

 1. TILLÄGG
  Denna integritetspolicy kan komma att ändras. Om vi ​​gör ändringar kommer vi att meddela den ändrade versionen på webbplatsen eller via e-post minst en månad innan den träder i kraft. Vi råder dig att regelbundet läsa sekretesspolicyn. Om du inte godkänner ändringarna kan du alltid radera ditt konto och därmed säga upp avtalet.

  Amsterdam, mars 2023